Home / செய்திகள் / கொலோன் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான குர்துகள் எதிர்ப்பு

கொலோன் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான குர்துகள் எதிர்ப்பு

சிரியாவில் துருக்கிய அரசாங்கத்தின் இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக கொலோன் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான குர்துகள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். PKK கொடிகள் மற்றும் குர்திஷ் தலைவர் Öcalan இன் படங்கள் ஆகியவற்றை ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

கோலோன் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான குர்திஷ் இனத்தவர்கள் இன்று தடைகளையும் மீறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

வடக்கு சிரியாவில் துருக்கிய இராணுவத் தாக்குதலுக்கு எதிராக 20,000 க்கும் அதிகமான குர்துகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஆனது நள்ளிரவில் குர்துகள் மற்றும் தேசியவாத துருக்கியர்களுக்கு இடையே அமைதியின்மை ஏற்பட்டு அது பின்னர்  பயங்கரமான வன்முறை மோதல்கள்களாக மாறியது.

நகரின் மையப்பகுதியில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தால் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் ரயில்கள் மற்றும் போக்குவரத்துகள் தடைபட்டன.